Kvalita a reference

CERTIFIKACE


Naše firma je certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
V červnu 2015 proběhla úspěšná recertifikace.

Neustálé zvyšování kvality a hledání nejoptimálnější technologie výroby v součinnosti s odběratelem považujeme za kontinuální proces.

Snižování výskytu případných vad a tím i více-nákladů pro naše odběratele a závody je pro nás prioritou a podmínkou pro obstání v současné i budoucí konkurenci.

Od převzetí sléváren v srpnu 2001 se kvalita produkce - především díky realizovaným investicím a zpřísnění pracovních postupů - neustále znatelně zlepšuje.

">

KONTROLA KVALITY

Ve firmě je zajišťováno provádění průběžné kontroly kvality:

A. Zkoušky materiálu:
  • zkoušky chemického složení zařízením pro spektrální analýzu SPECTROLAB (vzorky z každé tavby, statistická regulace)
  • mechanické zkoušky pevnosti v tahu
  • zkoušky tvrdosti dle Brinella - na zkušebních vzorcích
  • kontrola pevnosti - tyče o průměru 10 mm
  • metalografické kontroly struktury materiálů
  • laboratorní zkoušky formovacích písků
  • další odborné atesty včetně rentgenologických zkoušek.
B. Kontrola kvality odlitků:

Vzorkování: Stanovení znaků jakosti a způsobu měření při objednání zákazníkem s upřesněním počtu vzorků.

Sériová výroba: 100% vizuelní kontrola povrchových vad a tvaru, kontrolní plány, zkušební předpisy.
K VÝROBKŮM JE DODÁVÁN:
  • atest, tj. zpráva o interním zkoušení materiálu a rozměrů při objednání zákazníkem

  • prohlášení o shodě se specifikacemi - prověřování povrchů, tvarů a slévárenským vad na stanoveném počtu odlitků z každé bedny výstupní technickou kontrolou

REFERENCE

SPOJENÉ SLÉVÁRNY, spol. s r.o. - CENTRÁLA: Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice, Česká republika